Registracija
• Registruotais bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, įstaigos, organizacijos, užsienio piliečiai.
• Registruojantis pateikiamas asmens tapatybės dokumentas. Besimokantys papildomai pateikia studento ar moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai – laisvos formos mokslo įstaigos prašymą.
• Registruojantis užpildomas darbuotojo pateiktas nustatytos formos dokumentas.

Skaitytojo pažymėjimas
• Skaitytojo pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį (suaugusiems skaitytojams – 2,03 Eur, vaikams iki 14 metų – 1,16 Eur, pirmos ir antros grupės invalidams bei pensinio amžiaus žmonėms - 1,45 Eur, vaikų namų auklėtiniams - nemokamai).
• Pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus.
• Skaitytojo pažymėjimą įsigyti / pasikeisti / persiregistruoti galima ne tik bibliotekoje, bet ir elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt.