Skaitytojo pažymėjimas

Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą.

Registruojantis reikia:

  • Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka), gyvenamos vietos registracijos pažymėjimą. Vaikai iki 16 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.
  • Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka.
  • Užpildyti registracijos kortelę ir pasirašyti.
    Registruojant skaitytojus surinkti asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti.

Vieningas skaitytojo pažymėjimas LIBIS (neterminuotas)

Pažymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis bibliotekoje ir suteikia teisę naudotis visų LR bibliotekų, įsijungusių į Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemę (LIBIS SAP), spaudinių ir kitų dokumentų fondais bei paslaugomis tose bibliotekose nustatyta tvarka.
Vieningas skaitytojo pažymėjimas išduodamas ir galioja visuose Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose.
Įkainiai:
Vieningas skaitytojo pažymėjimas - 2,03 Eur
vaikams iki 14 metų - 1,16 Eur
Pirmos ir antros grupės invalidams bei pensinio amžiaus žmonėms pažymėjimas - 1,45 Eur
Pakeitimas pametus ar sugadinus - 2,03 Eur
Vaikų namų auklėtiniams - nemokamai

Skaitytojai, turintys pažymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS SAP sistemoje dalyvaujančiose bibliotekose, privalo jose užsiregistruoti, pateikdami asmens dokumentą, studento ar moksleivio pažymėjimą. Mokėti už bilietą papildomai nebereikia.

Vienkartinis skaitytojo pažymėjimas

Išduodamas vartotojams, neturintiems nuolatinio skaitytojo pažymėjimo, ir suteikia teisę vieną kartą pasinaudoti bibliotekos spaudinių, kitų dokumentų fondais bei paslaugomis. Pagal šį pažymėjimą spaudiniai į namus neskolinami.
Vienkartinis skaitytojo pažymėjimas išduodamas visuose bibliotekos padaliniuose.
Vienkartinio pažymėjimo kaina - 0,29 Eur

Dokumentų kopijavimas

Kopijavimo paslaugos nespalvotu kopijavimo aparatu teikiamos visuose bibliotekos padaliniuose.
Įkainiai: 0,14 Eur - A4 formatas iš laikraščių archyvų, 0,06 Eur - A4 formatas iš kitų spaudinių, 0,29 Eur - A3 formatas iš laikraščių archyvų, 0,12 Eur - A3 formatas iš kitų spaudinių.

Dokumentų spausdinimas

Spausdinimo paslaugos nespalvotu spausdintuvu teikiamos visuose bibliotekos padaliniuose.
Įkainiai: 0,06 Eur - A4 formatas, 0,12 Eur - A3 formatas.

Dokumentų nuskaitymas

Nuskaitymo paslaugos teikiamos visuose bibliotekos padaliniuose.
Įkainiai: 0,14 Eur - A4 formato tekstinis dokumentas, 0,29 Eur - A4 formato grafinis dokumentas (dokumento nuskaitymą vykdo bibliotekos darbuotojas).
Dokumento nuskaitymas savitarnos būdu – 0,14 Eur (seansas iki 30 min.).

Bibliografinių rodyklių sudarymas

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas, jų redagavimas vykdomas Informacijos ir bibliografijos skyriuje, Meno skyriuje.
Įkainiai: 1,74 Eur - 1 val.

Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių žinių pamokos

Įkainiai: 1,74 Eur - 1 val.

Dienraščių platinimas

Dienraščių platinimas-prenumerata be pristatymo į namus (pensinio amžiaus žmonėms) teikiama Jaunimo skyriuje, Pempininkų bibliotekoje, Kalnupės bibliotekoje, „Kauno atžalyno“ bibliotekoje, Laukininkų bibliotekoje, Šiaulių bibliotekoje, Miško bibliotekoje, Vingio bibliotekoje, Debreceno bibliotekoje, Melnragės bibliotekoje.
Dienraščių platinimo – prenumeratos be pristatymo į namus teikimo tvarka.
Įkainiai: 1,45 Eur - vieniems kalendoriniams metams.

Patalpų nuoma vienkartiniams renginiams

Bibliotekos padalinys Nuomojama patalpa Įkainiai
Meno skyrius
J. Janonio g. 9
Tel.: 314730
menas@biblioteka.lt 
74,22 kv.m. salė
Meno skyriujeMeno skyriuje 
Kaina sutartinė 
Pempininkų biblioteka
Taikos pr. 81A
Tel.: 345301
pempininkai@biblioteka.lt  
102,16 kv.m. salė;
42,87 kv.m. kabinetas.
Pempininkų filiale
Kaina sutartinė
Girulių biblioteka 
Šlaito g. 10A, Giruliai
Tel.: 313438 
giruliai@biblioteka.lt 
 84,85 kv.m. salė
Girulių filialeGirulių filialeGirulių filiale
Kaina sutartinė