Projekto tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis, mokslo atstovais, padėti senėjančiai visuomenei ugdyti sveikatos kultūrą, didinti sveikatos raštingumą ir žadinti blėstančią atmintį, taip siekiant sumažinti socialinę, kultūrinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį bei užtikrinti užimtumą ir mokymosi visą gyvenimą galimybę.
Terminas: 2018 m. gegužės 15 d. – 2019 m. gegužės 1 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, Lietuvos biblioterapijos asociacija, Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetas, Klaipėdos trečiojo amžiaus universitetas, Klaipėdos miesto Vydūno klubas, Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacija, VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai, Klaipėdos miesto globos namai.

Trumpas projekto pristatymas. Šiandien būtina kalbėti apie sveiką senatvę ir tokia linkme įgyvendinti darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis kryptis bei priemones. Įgyvendindami šį projektą, kartu su vietos bendruomene, KU Sveikatos mokslų fakultetu, Medardo Čoboto trečioj amžiaus universitetu (MČTAU), Vydūno draugija, mokslo atstovais kursime subalansuotą 60+ žinių paketą „Sveikatos kultūros barometras“, padėsiantį ugdyti sveikatos informacinę kultūrą, didinti sveikatos raštingumą ir žadinti blėstančią atmintį. Bus organizuojami gyventojų mokymai, parengta speciali sveikatos raštingumo programa „Sveikatos ir atminties piliulė: naudojimo instrukcija ir šalutinis poveikis“, vyks sveikatinimo valandėlės su medicinos ir biblioterapijos specialistais, kartu su sveikatos specialistais, partneriais ir IT bus sukurtas virtualus „Sveikatos kultūros barometras“ (informacinė-žaidybinė priemonė, kur kiekvienas galės pasimatuoti savo sveikatos žinių laipsnį, rasti sveiko gyvenimo patarimų, įvairių pratimų atminčiai lavinti, biblioterapijos studiją ir kt.). Šiuo projektu bus siekiama gerinti mokymosi visą gyvenimą, savišvietos, asmeninio tobulėjimo sąlygas Klaipėdos mieste ir padėti senėjančiai visuomenei, kad būtų suvokiama jų vertė ir potencialas.

Projekto vadovė:
Jolita Baltrimienė
IT ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314725
El. p. info@biblioteka.lt

Gerinti savijautą – į biblioteką
Sveikatos ir atminties piliulė. Atminties ir koncentracijos lavinimo mokymai vyresniojo amžiaus gyventojams
Atminties lavinimo ir koncentracijos mokymai bibliotekoje - nauja patirtis bibliotekininkams ir naujos galimybės gyventojams