Projekto tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su teatro ir literatūros meno sritimis, šių meno sričių sintezę ir eksperimentines formas, įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie paauglių ir jaunimo kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo.

Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 25 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, „Vėtrungės“ gimnazija.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu bus siekiama originaliomis edukacijomis sudominti paauglius ir jaunimą menu, pasiūlyti jiems patrauklias ir intriguojančias kūrybinio bei meninio lavėjimo galimybes. Tuo tikslu pagrindinėmis meno sritimis bus pasirenkamas teatras ir literatūra. Projekto metu dalyviai gilinsis į klasikų ir šiuolaikinių autorių literatūrą pasitelkiant skirtingas teatro formas, žanrus, įvairius teatrinius stilius, ar atskirus jų elementus. Tiesioginis (teorinis ir praktinis) teatro ir literatūros meno sričių pažinimas čia bus pasitelkiamas kaip pagrindinė priemonė jaunimo kūrybiškumui ugdyti, kultūriniam ir meniniam jo lavinimui. Projekto dalyviai ne tik bus skatinami kritiškai vertinti kūrinius (aptarti, diskutuoti), lavinti vaizduotę, bet ir kurti (rašyti scenarijus, mizanscenas), vaidinti, improvizuoti, tokiu būdu gerinant ir bendravimo, komandinio darbo bei komunikacinius įgūdžius. Iki metų pabaigos Jaunimo skyriuje vyks užsiėmimų ciklą, kuriame bendrausime su: „Stalo teatro“ aktoriais, dramaturgu Mindaugu Valiuku, „Klaipėdos lėlių teatro“ aktoriais, pantomimos teatro „A“ režisieriumi, mimu Aleksu Mažonu ir improvizacijos teatro „Kitas kampas“ aktoriais.

Projekto vadovė:
Mingailė Adomaitienė
Vaikų ir jaunimo skyriaus metodininkė
Tel. (8 46) 314728
El. p. jaunimas@biblioteka.lt

Kokią šviesą skaitymui renkiesi tu?
Literatūros kūrinių improvizacija kitu kampu
Sukurk knygos personažo lėlę
Užsiėmimas „Žodį keičiant judesiu“
Literatūra stalo teatre
Kūrybinis scenarijaus rašymas su dramaturgu Mindaugu Valiuku