Projekto tikslas – papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, mažinti vaikų ir jaunimo skaitmeninę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, ugdyti profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, skatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą.

Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. gruodžio 14 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: VšĮ „Robotikos mokykla“, VĮ Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendindami ankstesnius projektus įsitikinome, kad technologijos mokslai jaunimui gali būti pateikiami labai įdomiai ir patraukliai. Bibliotekos Jaunimo skyriuje įkurta „Ateities laboratorija“ suteikia galimybę vykdyti tokias veiklas, kurios jau šiandien leidžia žengti į ketvirtosios pramonės revoliucijos inovacijų amžių, atskleidžiant dirbtinio intelekto, daiktų interneto, robotų paslaptis bei 3D technologijų galimybes taikant įvairias simuliacijas. Skirtingai nei ankstesnių projektų metu, į šio projekto užsiėmimus kviesime ne tik jaunimą, bet ir mažuosius genijus. Bibliotekoje, padedant „Robotikos mokyklai“ bus organizuojami technologiniai mokymai vaikams ir jaunimui („Kūrybinės dirbtuvės, panaudojant Lego Mindstorms robotus“, „Kultūros paveldo objektai - Minecraft pasaulyje“) ir kitos veiklos, padėsiančios užtikrinti tokios veiklos tęstinumą bibliotekoje ir projektui pasibaigus. Projektu bus sprendžiamos visuomenei aktualios problemos - vaikų ir jaunimo užimtumas, skaitmeninės kompetencijos ugdymas bei moksleivių profesinis orientavimas renkantis paklausias technines informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialybes, socialinė bei skaitmeninė atskirtis. Taip pat bus siekiama užtikrinti jaunimo susidomėjimo, sėkmės ir populiarumo sulaukusios „Ateities laboratorijos“ tęstinę veiklą.

Projekto vadovė:
Jolita Baltrimienė
IT ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314725
El. p. info@biblioteka.lt

2018 m. Lapkričio 26 d.
Inžinerinio projektavimo, fizikos procesų simuliacijos ir daiktų interneto mokymai