Spalio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) prasidės paskaitų ir praktinių mokymų ciklas „Info paketas menininkams“. Iki 2019 m. sausio mėn. vyksiančiuose teoriniuose ir praktiniuose mokymuose Klaipėdos miesto bei apskrities menininkai galės įgyti ar atnaujinti savo kultūros ir meno vadybos žinias. Įvertinant tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje sparčiai plėtėsi kūrybinės industrijos rinka ir tai sąlygojo aplinkybių, prie kurių meno lauko dalyviai privalo prisitaikyti iš naujo atsiradimą, biblioteka inicijavo projektą, kurio metu bus bandoma padėti vyresnės kartos (ir ne tik) meno kūrėjams išspręsti jiems kylančias problemas.

Menininkai po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo tapo ne tik laisvi, bet ir savarankiški. Nors pirmiausia jie atsakingi už savo kūrybos rezultatus, bet neišvengiamai patys turi rūpintis ir jos reprezentavimu, kas didžia dalimi lemia jų komercinę sėkmę. Akivaizdu, kad vien pasikliovimas savo talentu šiandien negali garantuoti sklandžios integracijos į dinamišką ir nuolat kintantį meno lauką. Elementarių vadybos žinių stygius akivaizdžiai trukdo sėkmingam menininko kūrybinės veiklos pristatymui. Situacija keičiasi pernelyg lėtai, kad visi meno kūrėjai gebėtų natūraliai prisitaikyti prie kintančių meno rinkos sąlygų. Kadangi Klaipėdoje, kaip ir daugumoje šalies miestų šios problemos sprendžiamos gana chaotiškai, Meno skyriaus darbuotojos, konsultuojantis su kultūros vadybininkais, sudarė teorinių ir praktinių mokymų rinkinį, kuris būtų naudingas kiekvienam kuriančiam. Be to, šiame bibliotekos skyriuje yra sukaupta meno vadybos ir kultūros politikos leidinių, kurie galėtų būti naudingi norintiems savo žinias pagilinti savarankiškai. Tikimasi, kad atsakingai parengtas praktinis meno vadybos ir kitų kūrėjui būtinų žinių rinkinys palengvins vietos menininkų prisistatymą ir padės jiems realizuoti savo kūrybinius sumanymus.

Menininkai ir taikomojo meno atstovai kviečiami į šias paskaitas:

Visi užsiėmimai – nemokami!
Renginių datos – preliminarios, bus tikslinamos.

Spalio 17, 18 d., trečiadienį ir ketvirtadienį, 17 val.
Menininko įvaizdžio kūrimas ir asmeninės kūrybos pristatymas internete
/asmeninės interneto svetainės-portfolio kūrimas ir kt.
Lektorius Virginijus Bakas, VDA, Klaipėdos fakulteto lektorius, dizaineris.

Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 17 val.
Autorinės teisės ir jų apsauga
/Kaip apsaugoti savo kūrinius?/.
Lektorė Gabrielė Naprušienė, asociacijos „LATGA“ Menų skyriaus Vizualiųjų menų poskyrio vadovė.

Lapkričio 14, 15 d., trečiadienį ir ketvirtadienį, 17 val.
Reklaminės-informacinės medžiagos kūrimas skaitmeninėje terpėje interaktyvios animacijos pagalba. Gebėjimų monetizavimas.
(Pageidautina turėti savo kompiuterį su Adobe CC arba Adobe Animate programa).
Lektorius Virginijus Bakas, VDA, Klaipėdos fakulteto lektorius, dizaineris.

Lapkričio 23 d., penktadienį, 14 val.; lapkričio 24 d., šeštadienį, 12 val.
Bendradarbiavimas su meno galerijomis /personalinių ir grupinių parodų rengimas, edukacija/;
Lietuvos ir tarptautinė meno rinka /festivaliai, mugės, menininkų rezidentūros ir kt./;
Finansavimo paieška ir partnerystės nauda /privatūs rėmėjai, valstybiniai ir kt. fondai/;
Meno kūrinių saugojimo galimybės /valstybinės ir privačios kolekcijos, archyvai ir kt./.
Lektorės: Diana Stomienė, galerijos „Meno niša“ direktorė, „ArtVilnius“ vadovė, Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė; Sonata Baliuckaitė, „ArtVilnius“ meno projektų vadovė, menotyrininkė.

Lapkričio 30 d., penktadienį, 16 val.; gruodžio 1 d., šeštadienį, 12 val.
Meno kūrinių albumo, parodos katalogo ir kt. asmeninę kūrybą pristatančių leidinių leidyba
/nuo koncepcijos iki galutinio produkto/.
Lektorius Gytis Skudžinskas, menininkas, dizaineris.

2019 m. sausio 11 d., penktadienį, 16 val.
Meno projektų ir stipendijos kultūros ir/ar meno kūrėjams finansavimas
/paraiškų pildymas, kūrybinės CV, portfolio parengimas/.
Lektorė Danguolė Ruškienė, menotyrininkė, kultūros vadybininkė.

Projektą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir UAB „Mūsų laikas“.
Partneriai: Lietuvos meno galerininkų asociacija, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, Žemaitijos dailininkų sąjunga, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius.

Daugiau informacijos: tel. (8 46) 314730, menas@biblioteka.lt

Žiniasklaidoje:
Klaipėdos bibliotekoje – „Info paketas menininkams“