Projekto tikslas – akcentuojant meno vadybos ir kt. informacijos, reikalingos menininkų sėkmingai veiklai kultūros ir meno lauke, reikšmę, pasiūlyti Klaipėdos miesto ir apskrities vyresnės kartos vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjams bazinių žinių paketą, taip padedant jiems sėkmingai įsitraukti į šiandieninę meno rinką ir veikti joje.

Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, Žemaitijos dailininkų sąjunga, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius, Lietuvos meno galerininkų asociacija.

Trumpas projekto pristatymas. Šio projekto veiklos bus organizuojamos bibliotekos Meno skyriuje, kuris Klaipėdos mieste iš dalies atlieka meno informacijos centro funkcijas. Įvertinus tai, kad situacija meno lauke pastaraisiais dešimtmečiais (po Nepriklausomybės atkūrimo) stipriai pasikeitė ir vyresnės kartos menininkai nebespėja prisitaikyti prie pakitusių meno rinkos sąlygų, todėl nemaža jų dalis jiems aktualius klausimus sprendžia chaotiškai, buvo parengtas meno vadybos ir kitų menininkui būtinų žinių rinkinys – renginių ciklas (paskaitos ir praktiniai užsiėmimai). Tikimasi, kad šio projekto metu įgytos žinios palengvins vietos menininkų situaciją, paskatins juos aktyviau dalyvauti meno lauke vykstančiuose procesuose ir suteiks daugiau galimybių sėkmingai realizuoti savo kūrybinius sumanymus. Užsiėmimuose su menininkais bendraus: Diana Stomienė, Sonata Baliuckaitė, Gabrielė Naprušienė, Gytis Skudžinskas, Domantas Širvinskas, Virginijus Bakas ir kt.

Projekto vadovė:
Birutė Skaisgirienė
Meno skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314725
El. p. info@biblioteka.lt

„Info paketas menininkams“ penktoji paskaita
„Info paketas menininkams“ ketvirtoji paskaita
Reklaminės-informacinės medžiagos kūrimas skaitmeninėje terpėje interaktyvios animacijos pagalba
Paskaita „Autorinės teisės ir jų apsauga“
Menininko įvaizdžio kūrimas ir asmeninės kūrybos pristatymas internete
Info paketas menininkams: paskaitos ir praktiniai užsiėmimai