http://search.ebscohost.com/cpidlogin.asp?custid=s7046211 
http://biblioteka.naxosmusiclibrary.com 

Lietuvos duomenų bazės:

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (bibliografinė)
http://www.libis.lt:8082/ 
Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės archyvas (1992 - 2002). Bazėje yra 768 086 įrašai iš Lietuvoje 1992 - 2002 metais leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių.
http://straipsniai-arch.libis.lt/pls/bkc/bkc_web.search_result 
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė
http://www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login 
LR teisės aktų duomenų bazė (visatekstė)
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 
ES teisės aktų paieška
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l 
Lietuvos statistikos departamentas
http://www.stat.gov.lt/lt/ 
Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD) - Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų visateksčių elektroninių dokumentų duomenų bazė.
http://etd.library.lt 
Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas
http://ebooks.mruni.eu/ 
Suaugusiųjų mokymosi nformacinė sistema.
https://www.smis.lt/ 

Pasaulio duomenų bazės:

Google Scholar - mokslinės informacijos paieška internete
http://scholar.google.com 
DOAJ - Directory of Open Access Journals - įvairių sričių ir kalbų visateksčiai mokslo žurnalai. Prieinami nemokamai.
http://www.doaj.org 

Daugiau elektroninių išteklių.