Kaip tapti bibliotekos skaitytoju?
Užsiregistruoti Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje galima bibliotekos darbo laiku už vienkartinį mokestį įsigijus LIBIS skaitytojo pažymėjimą.

Kokia yra leidinių skolinimosi į namus tvarka?
Žmogus, norėdamas skolintis bibliotekos dokumentus, privalo užsiregistruoti ir įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą. LIBIS skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai iki 10 bibliotekos leidinių suaugusiems, iki 5 leidinių vaikams. Panaudai leidiniai išduodami 30 dienų laikotarpiui.

Ar reikia mokėti už LIBIS skaitytojo pažymėjimą?
Taip. LIBIS skaitytojo pažymėjimas kainuoja:
- vieningas skaitytojo pažymėjimas - 2,03 Eur;
- vaikams iki 14 metų – 1,16 Eur;
- pirmos ir antros grupės invalidams bei pensinio amžiaus žmonėms pažymėjimas - 1,45 Eur;
- vienkartinio skaitytojo pažymėjimas - 0,29 Eur;
- pakeitimas pametus ar sugadinus - 2,03 Eur;
- vaikų namų auklėtiniams - nemokamai.

Ar galioja skaitytojo pažymėjimas kitose Lietuvos bibliotekose?
Taip, LIBIS pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, prisijungusiose prie LIBIS sistemos. Jų sąrašą rasite adresu www.libis.lt/content/info/libraries.jsp 

Koks skaitytojo pažymėjimo galiojimo laikas?
Galiojimo laikas neterminuotas.

Ką daryti praradus skaitytojo pažymėjimą?
Kuo skubiau apie tai informuokite bibliotekos darbuotojus. Atsakomybė už Jūsų vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius tenka Jums.

Ar gali tuo pačiu skaitytojo pažymėjimu naudotis kiti šeimos nariai ar draugai?
Ne. Skaitytojo pažymėjimu gali naudotis tik asmuo, kuriam šis pažymėjimas išduotas.

Kada mokami delspinigiai už laiku negrąžintus spaudinius?
Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui. Delspinigiai - 0,01 Eur imami už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui.

Ką daryti praradus bibliotekos leidinį?
Vartotojas praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais.

Kaip sužinoti, kokie renginiai vyksta bibliotekoje?
Visas naujienas apie renginius rasite bibliotekos svetainėje www.biblioteka.lt arba apsilankę bibliotekoje. Taip pat galite užsiprenumeruoti naujienas arba užsisakyti RSS paslaugą.

Ar reikia mokėti už naudojimąsi kompiuteriu?
Naudojimasis kompiuteriu nemokamas.

Ar galima bibliotekoje naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais?
Taip.

Ar bibliotekoje veikia belaidis internetas?
Taip. Nemokamu belaidžiu interneto ryšiu galima naudotis visuose bibliotekos padaliniuose.

Kokiomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis iš namų?
LIBIS skaitytojo pažymėjimą turintiems skaitytojams Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka teikia nuotolinę prieigą prie EBSCO publishing ir Naxos Music Library duomenų bazių. Skaitytojus, pageidaujančius gauti individualius slaptažodžius ir dirbti ne bibliotekoje, prašome kreiptis pas jus aptarnaujančią bibliotekininkę arba rašyti elektroniniu paštu info@biblioteka.lt nurodant savo vardą, pavardę, skaitytojo pažymėjimo numerį, bibliotekos skyrių ar filialą, kuriame registravotės. Jums bus suteiktas slaptažodis, kuriuo galėsite prisijungti prie duomenų bazės ne bibliotekoje.

Kokios elektroninio katalogo galimybės?

Galima susirasti leidinius, neatvykus į biblioteką;
matyti, kuris bibliotekos padalinys nurodytą leidinį turi;
sužinoti, ar šiuo metu leidinys yra išduotas / laisvas;
patiems pratęsti pasiskolinto leidinio grąžinimo terminą;
pasitikrinti perskaitytų leidinių sąrašą;
užsakyti / rezervuoti leidinius.

Kaip susirasti leidinius, neatvykus į biblioteką?
Informacija apie paieškos galimybes pateikta elektroninio katalogo pagalboje.

Kaip pratęsti pasiskolinto leidinio grąžinimo terminą?
Informaciją apie pasiskolinto leidinio grąžinimo termino pratęsimą rasite čia.
Arba skambinti į bibliotekos padalinį, iš kurio pasiskolinote leidinį.

Kaip pasitikrinti perskaitytų leidinių sąrašą?
Informaciją apie perskaitytų leidinių sąrašą rasite čia.

Kaip užsakyti / rezervuoti leidinius?
Informaciją apie leidinio užsakymą / rezervavimą rasite čia.

Kaip žinoti, kuriam fondui priklauso leidinys: abonento ar skaityklos? Ar reikia mokėti užstatą už leidinius?
LIBIS sistemoje skaityklos fondą turi tik Savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius. Iš šio fondo spaudiniai į namus neišduodami. Kituose bibliotekos padaliniuose suformuoti parankiniai fondai kur laikomi vertingesni leidiniai, kurie skaitytojams išduodami į namus. Užsitikrinant parankinių fondų dokumentų saugų sugrįžimą į bibliotekos fondus, gali būti imamas užstatas, kuris sugrąžinus knygą - gražinamas skaitytojui.

Kiek leidinių galima užsakyti / rezervuoti internetu?
LR tipinėse skaitytojų aptarnavimo taisyklėse nustatyta, kad gyventojams išduodami 5 spaudiniai 1 mėnesio laikotarpiui, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, trūkstant vietos spaudiniams laikyti fonduose, priimtas sprendimas didinti išduodamų spaudinių egzempliorių skaičių iki 10 vnt., o rezervavimui paliekami 5 vnt. Primename, kad 2 kartus melagingai pateikus užsakymą, skaitytojas netenka teisės naudotis spaudinių rezervavimo paslauga.

Jei neradote Jus dominančio klausimo „Klausk bibliotekininko“!