Struktūros schema (.pdf)

ADMINISTRACIJA
Adresas: Turgaus g. 8, LT-91247 Klaipėda.

Bronislava Lauciuvienė, bibliotekos direktorė (vadovo gyvenimo aprašymas)
Tel.: (8 46) 314720
El.paštas: b.lauciuviene@biblioteka.lt

Eugenija Koveckienė, direktorės pavaduotoja
Tel.: (8 46) 314722
El.paštas: metod@biblioteka.lt

Daiva Viršilienė, ekonomistė
Tel.: (8 46) 314722
El. paštas: buhalterija@biblioteka.lt

Vaida Diržininkienė, personalo administratorė
Tel.: (8 46) 314722
El. paštas: personalas@biblioteka.lt

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius 

Adresas: Tilžės g.9, LT-91251
Skyriaus vedėja Loreta Daugėlienė
Vedėjos el.paštas: loreta.daugeliene@biblioteka.lt 
Tel.: (8 46) 314721

Libis administratorius Raimonda Rudienė
El. paštas: komplekt@biblioteka.lt 
Tel.: (8 46) 344564

Komplektuoja ir tvarko dokumentus bibliotekos sistemai, kuria elektroninį bibliotekos katalogą, kuris yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) sudėtinė dalis.

Nuo bibliotekos centralizacijos Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius centralizuotai aprūpino bibliotekos padalinius spaudiniais per Bibliotekos kolektorių. Pasikeitus Bibliotekų kolektoriaus pavaldumui, spaudinius biblioteka įsigijo iš įvairių šaltinių - pirko iš UAB „Mūsų knyga“ , tiesiogiai iš leidyklų ir knygynų. Nuo 2004 m. spaudinių ir kitų dokumentų tiekėjai parenkami taikant Viešųjų pirkimų įstatymą.

1997 m. skyriui nupirktas pirmasis kompiuteris. Nuo 1998 metų dokumentų komplektavimas, katalogavimas, tvarkymas, apskaitos procesai vykdomi LIBIS programoje. Administruoja LIBIS serverį. Apmoko darbuotojus naudotis LIBIS programa bei jos posistemėmis.

 
Informacinių technologijų ir projektų valdymo skyrius

Adresas: Turgaus g. 8, LT-91247

Skyriaus vedėja Jolita Baltrimienė
Tel. (8 46) 314725
Faks. 8 46 314722
El. paštas: info@biblioteka.lt 

Metodininkė bibliotekinių programų rengimui Jūratė Skeiverienė
Tel. (8 46) 314725
El. paštas: jurate@biblioteka.lt

Metodininkė Danguolė Ruškienė
Tel. (8 46) 314725
El. paštas: projektai@biblioteka.lt

Informacijos skaitmeninimo koordinatorius Evelina Bulsytė
Tel. (8 46) 314725
El.paštas svetaine@biblioteka.lt

Informacinių technologijų ir projektų valdymo skyrius įsteigtas 2006 m.

 • Planuoja bibliotekos kompiuterių tinklą, jungiant kompiuterizuotas darbo vietas ir kitą IT įrangą.
 • Diegia, palaiko įvairias informacijos sistemas, naudojamas bibliotekiniams procesams valdyti.
 • Vykdo techninės ir programinės įrangos panaudojimo kontrolę.
 • Organizuoja gyventojų mokymus: parengia mokymų programas, konsultuoja mokytojus, vykdo mokymus.
 • Teikia informaciją, konsultuoja bibliotekos darbuotojus darbo su kompiuteriais bei informacinėmis sistemomis klausimais.
 • Kuria, atnaujina, prižiūri bibliotekos interneto svetainę.
 • Rūpinasi duomenų bazių prenumerata, koordinuoja jų naudojimą, suteikia slaptažodžius vartotojams.
 • Rengia projektus, susijusius su bibliotekos veikla, teikia juos įvairių fondų paramai gauti.
 • Vykdo viešuosius pirkimus.
 • Dirba su skolininkais.
 
Ūkio skyrius 

Adresas: Turgaus g. 8, LT-91247
Skyriaus vedėja Daiva Viršilienė
Tel.: (8 46) 314722
El. paštas: buhalterija@biblioteka.lt

Specialistė eksplotacijai Galina Kontrauskienė
Tel.: (8 46) 314105
El. paštas: inzinierius@biblioteka.lt

 
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius 

Adresas: Turgaus g. 8, LT-91247
Skyriaus vedėja Loreta Liutkutė
Tel.: (8 46) 314723
El. paštas: bibliogr@biblioteka.lt, informacija@biblioteka.lt

Vyriausioji bibliotekininkė Birutė Jakštienė
Tel.: (8 46) 314723
El. paštas: aptarnavimas@biblioteka.lt 

Skyriaus uždaviniai – formuoti Bibliotekos informacijos paieškos šaltinių sistemą, jos pagrindu teikti vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, organizuoti vartotojų supažindinimą ir mokymus naudotis tradicinėmis ir naujomis informacinėmis technologijomis. 2004 m. rugsėjo mėnesį įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. 2010 m. įdiegta bibliotekos skaitytojų savitarnos sistema: knygų apsaugos sistema (varteliai), savitarnos dokumentų išdavimo/grąžinimo įrenginys su integruota stebėjimo kamera.

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Vieša interneto prieiga
Vaikų ir jaunimo skyrius

Vaikų skyrius
Adresas: Danės g. 7, LT-92117
Skyriaus vedėja Rita Zapalytė
Tel.: (8 46) 314719
El. paštas: vaikai@biblioteka.lt

Jaunimo skyrius
Adresas: Tilžės g. 9, LT-91251
Vyriausioji bibliotekininkė Akvilina Niedvaraitė
Tel.: (8 46) 314728
El. paštas: jaunimas@biblioteka.lt

Vaikų skyrius įkurtas 1956 m. 1999 m. - renovuotas ir modernizuotas. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Žaisloteka

Jaunimo skyrius įkurtas 1989 m. Modernizuotas 1998 m. 2004 m. rugsėjo mėnesį įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Užsienio kalbų skaitykla
Meno skyrius

Adresas: J. Janonio g. 9, LT-92236
Skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė
Tel.: (8 46) 314730
El. paštas: menas@biblioteka.lt 

Adresas: Turgaus g. 8
Dizainerė Vida Mečionienė
Tel. (8 46) 314105
El.paštas: dizaineris@biblioteka.lt 

Meno skyrius modernizuotas 2001 m. 2004 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Pildo ir atnaujina virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją, rengia virtualias temines parodas www.biblioteka.lt/galerija.

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Vieša interneto prieiga
Pempininkų biblioteka (su vaikų centru „Gerviukas“)

Pempininkų biblioteka
Adresas: Taikos pr. 81A, LT-94114
Vedėja Sandra Joneikienė
Tel.: (8 46) 346301
El. paštas: pempininkai@biblioteka.lt

Vaikų centras „Gerviukas“
Vyriausioji bibliotekininkė Aušrinė Sandaraitė
Tel.: (8 46) 344604
El. paštas: pempininkuvaikai@biblioteka.lt

Pempininkų biblioteka įkurtas 1974 m. 2004 m. - renovuotas ir modernizuotas. Tai didžiausias Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys, aptarnaujantis įvairaus amžiaus gyventojus. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. 2014 m. liepos 1 d. įkurta Vaikų centras, vaikų dokumentų fondas perkeltas iš Debreceno bibliotekos. Įsakymas dėl Debreceno vaikų padalinio prijungimo prie Pempininkų bibliotekos.


Suaugusiems (2 aukštas)

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Informacinių technologijų kambarys (vieša interneto prieiga, audio-video aparatūra, namų kino sistema)

Vaikų centras „Gerviukas“ (1 aukštas)

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Vieša interneto prieiga (2 kompiuteriai)
Kalnupės biblioteka (su vaikų centru „Ruoniukas“)

Kalnupės biblioteka
Adresas: Kalnupės g. 13, LT-93254
Vyriausioji bibliotekininkė Janina Skuodienė
Tel.: (8 46) 366542
El. paštas: kalnupe@biblioteka.lt

Vaikų centras „Ruoniukas“
Vyriausioji bibliotekininkė Irina Tabak
Tel.: (8 46) 366542
El. paštas: ruoniukas@biblioteka.lt

1947 m. tralerių laivyno patalpose buvo įkurtas klubas-skaitykla, kurios fonduose buvo 4 tūkst. knygų, iš kurių per 700 knygų – Markso, Engelso, Lenino, Stalino veikalai. 1951 m. klubas-skaitykla pavadinta 2-ąja masine biblioteka, turėjusia aptarnauti Žvejybos uosto mikrorajono gyventojus, kurių didelė dalis buvo rusų tautybės. Dabartinėse erdviose patalpose biblioteka įsikūrė 1988 metais. Graži draugystė biblioteką sieja su senelių globos namais, kur įkurta šios bibliotekos kilnojamoji bibliotekėlė. 2004 m. rugsėjo mėnesį įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla / vieša interneto prieiga
 • "Raudonasis kampelis"

Vaikų centras „Ruoniukas“ įkurtas 1988 m. 2001 m. - modernizuotas. Vaikų centras aptarnauja Žvejybos mikrorajono vaikus iki 16 metų. Bibliotekos simbolis - Ruonis. Vaikų centro „Ruoniukas“ skaitytojai kiekvienais metais dalyvauja šventėje „Pingvinukų ir ruoniukų vardynos“ Lietuvos jūrų muziejuje - akvariume. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Žaislų kampelis
„Kauno atžalyno“ biblioteka (su vaikų centru „Pelėdžiukas“)

„Kauno atžalyno“ biblioteka
Adresas: Kauno g. 49, LT-91170
Vedėja Daiva Kapturova
Tel.: (8 46) 314727
El. paštas: kauno@biblioteka.lt

Vaikų centras „Pelėdžiukas“
Adresas: Tilžės g. 11, LT-91251
Vyriausioji bibliotekininkė Kristina Toliušė
Tel.: (8 46) 256224
El. paštas: peledziukas@biblioteka.lt

1969 m. rugpjūčio 25 d. duris atvėrė „Kauno“ biblioteka. 1975 m. kitoje pastato pusėje įsikūrė Vaikų biblioteka Nr. 2. („Atžalyno“ biblioteka) 1977 m. rugpjūčio 1 d. laikoma Klaipėdos miesto bibliotekų centralizacijos pradžia. Nuo šios dienos abi bibliotekos tapo Centrinės bibliotekos padaliniais. Ir taip, būdami mikrorajono bendruomenės kultūros židiniu, 25 metus padaliniai dirbo atskirai („Kauno“ ir „Atžalyno“ padaliniai). 2002 m. atlikus kapitalinį bibliotekos remontą, padaliniai buvo pervadinti „Kauno atžalynas“ vardu. 2004 m. rugsėjo mėnesį įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Šiuo metu padalinys aptarnauja suaugusius ir vaikus.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Informacinis centras vyresnio amžiaus žmonėms

Vaikų centras „Pelėdžiukas“ įkurtas 1984 m. Vaikų centras aptarnauja mikrorajono vaikus iki 16 metų. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Žaislų kampelis
Girulių biblioteka

Adresas: Giruliai, Šlaito g.10A, LT-92281
Vyriausioji bibliotekininkė Lina Lazutkaitė
Tel.: (8 46) 313438
El. paštas: giruliai@biblioteka.lt

Girulių biblioteka buvo įkurtas 1957 m.

2008 m. biblioteka persikėlė į naujas patalpas ir birželio 18d. oficialiai savo veiklą pradėjo nauja kultūros įstaiga – Girulių biblioteka (Šlaito g.10A). Biblioteka aptarnauja vaikus ir suaugusius. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Vaikų kambarys
 • Galerija
 
Miško biblioteka 

Adresas: Kretingos g. 61, LT-92304
Vyriausioji bibliotekininkė Angelė Skarienė
Tel.: (8 46) 314726
El. paštas: miskas@biblioteka.lt

Miško biblioteka įkurtas 1981 m. Biblioteka aptarnauja vaikus ir suaugusius. 2010 m. rugsėjo mėnesį įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 
Debreceno biblioteka

Adresas: Debreceno g. 22, LT-94144
Vyriausioji bibliotekininkė Vilma Vogulytė
Tel.: 8-46-345785
El. paštas: debrecenas@biblioteka.lt 

Debreceno biblioteka įkurtas 1968 m., 2016 m. – renovuotas. Biblioteka aptarnauja suaugusius. 2014 m. liepos 1 d. Debcreceno bibliotekos vaikų dokumentų fondas perkeltas į vaikų centras „Gerviukas“ (Taikos pr.81A). Įsakymas dėl Debreceno vaikų padalinio prijungimo prie Pempininkų bibliotekos.

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Vieša interneto prieiga
Melnragės biblioteka

Adresas: Molo g. 60, LT-92278
Vyriausioji bibliotekininkė Janina Stankutė
Tel.:(8 46) 498041
El. paštas: melnrage@biblioteka.lt

Melnragės biblioteka įkurtas 1952 m. Biblioteka aptarnauja vaikus ir suaugusius. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Vieša interneto prieiga
Šiaulių biblioteka

Adresas: Šiaulių g.3, LT-94220
Vyriausioji bibliotekininkė Janina Rumbinienė
Tel.: (8 46) 345717
El. paštas: siauliai@biblioteka.lt

Šiaulių biblioteka įkurtas 1984 m. Biblioteka yra vietinis mikrorajono švietimo ir kultūros centras, teikia vaikams ir suaugusiems visų rūšių žinias ir informaciją. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Vaikų kampelis
Laukininkų biblioteka

Adresas: Laukininkų g. 42, LT-95151
Vyriausioji bibliotekininkė Regina Viršilienė
Tel.: (8 46) 326465
El. paštas: laukininkai@biblioteka.lt

Laukininkų biblioteka įkurtas 1985 m. 2003 m. - modernizuotas. Biblioteka yra vietinis mikrorajono švietimo ir kultūros centras. Aptarnauja gyventojus nuo 15 metų. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Viešo interneto prieiga
Vingio biblioteka

Adresas: Vingio g. 11, LT-95196
Vyriausioji bibliotekininkė Laura Arnašienė
Tel.: 8-46-326940
El. paštas: vingis@biblioteka.lt

Vingio biblioteka įkurtas 1981 m. 2005 m. - modernizuotas. Biblioteka yra vietinis mikrorajono švietimo ir kultūros centras, teikia gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją. Aptarnaujami visi nuo 15 metų. 2010 m. įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
„Karlskronos“ biblioteka

Adresas: Laukininkų g.50, LT-95154
Vyriausioji bibliotekininkė Raimonda Stonkuvienė
Tel.: 8-46-323588
El. paštas: karlskrona@biblioteka.lt 


„Karlskronos“ filialas įkurtas 1950 m. (S.Daukanto g.15). 1996 m. pabaigoje biblioteka perkelta į dabartines patalpas. Jos atnaujinimą parėmė švedai. Biblioteka aptarnauja vaikus iki 14 metų.
Bibliotekos simbolis - Karlsonas.

 • Abonementas
 • Skaitykla, vieša interneto prieiga
 • Žaisloteka