Nuo 2018 m. kovo 12 d. iki pat gruodžio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje savanoriauja Andrii Tuzhykov iš Ukrainos, pagal EVS projektą „Technologinių naujovių plėtra bibliotekoje“. Save labiausiai realizuoja dirbdamas su jaunimu, todėl dažniausiai jį galite sutikti Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9, tel. (8 46) 314728). Kviečiame susipažinti.

 

Trumpas savanorio iš Ukrainos prisistatymas

Hi! My name is Andrew, I am from Ukraine, Chernivtsi. Now I am EVS-volunteer at provet “Technology innovations in library” in Klaipeda. I am too multifunctional, I had got two technical diplomas: BC in Software Engineering and MS with honour in Theoretical physics. Also I am head of NGO The Laboratory of culture researches in my native city. We engaged in 2015 and started change our city. Fields which we work are: culture, art, tactic urbanistism, informal education, media. We even got award from City Council in nomination “Initiative of the year”. I am writer, my magnum opus is teen adult novel “Another brick in the wall” published in 2016. Also I have a lot prose, poetry and non-fiction texts. Currently I work on non-fiction book about gadgets for teen&young. My hobby is travelling, especially I like ride a bike and hiking. My native city is situated not far from Carpathian mountains, so I do it even at winter. 

Sveiki! Aš – Andrejus iš Ukrainos Černivicų miesto. Šiuo metu savanoriauju Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje pagal EVS projektą „Technologinių naujovių plėtra bibliotekoje“. Domiuosi labai įvairiais dalykais. Esu įgijęs 2 technologines specialybes - Programinės įrangos inžinieriaus bakalauro ir Taikomosios fizikos magistro laipsnius. Taip pat vadovauju nevyriausybinei organizacijai „Kultūros tyrimų laboratorija“, kuri yra įsikūrusi mano gimtajame mieste. Mes ją įkūrėme 2015 metais ir nuo tada pradėjom keisti savo miestą. Sritys, kuriose mes dirbame: kultūra, menas, taktinis urbanizmas, informacinis raštingumas, medijos. Esame įvertinti miesto mero „Metų iniciatyvos“ prizu. Taip pat dar esu rašytojas, mano knyga „Another brick in the wall“ (Dar viena plyta sienoje) išleista 2016 metais. Taip pat esu parašęs daugybę poezijos, prozos ir publicistikos tekstų. Šiuo metu rašau knygą apie išmaniuosius įrenginius jaunimui. Laisvalaikiu labai mėgstu keliauti, ypač dviračiu arba pėsčiomis. Mano gimtasis miestas yra prie Karpatų kalnų, tad išsirengiu į žygius net žiemą.  

Savanorio veiklos bibliotekoje:

Padeda lavinti anglų kalbą

Praveda edukacines-pažintines ekskursijas moksleiviams (rusų k.) bibliotekoje

Vykdo JAVA mokymus