Vaikų informacinių gebėjimų ugdymas: metodinė priemonė vaikų bibliotekų darbuotojams, 2000.

Vaikų informacinių gebėjimų ugdymas: metodinė priemonė vaikų bibliotekų darbuotojams / Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka . - Klaipėda : Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2000. - 38 p. : iliustr.

Aprašymas:

Viešųjų bibliotekų bibliotekininkai bibliografinių žinių pamokėlėmis nuo seno dalyvauja informacinių gebėjimų ugdymo procese. Tačiau, pasikeitus požiūriui į informacinių gebėjimų ugdymą, būtinos naujos metodikos. Vaikų skyriaus bibliotekininkės parengė informacinių gebėjimų ugdymo priemones, kuriomis naudojasi praktiniame darbe. Metodinės priemonės parengtos darbui su vaikais grupėse ir individualiai. Rengiant priemones atsižvelgta į ugdytinių amžių. Mažiausiems vaikams būdingas vaizdinis bei emocinis informacijos vertinimas, todėl nuspręsta, kad minimalias žinias apie biblioteką mažyliams gali suteikti lėlės. 9-11 metų vaikų pasaulio suvokimas - pažintinis ir emocinis, todėl pamokėlės metu jiems pateikiamas intriguojantis siužetas, daug užduočių. Vyresniems jau pateikiamos išsamesnės žinios apie informacijos radimą, pasirinkimą ir naudojimą. Ypatingas dėmesys skiriamas antriniams informacijos šaltiniams. Pamokos metu pasitelkiama kompiuterinė - demonstracinė technika. Kompiuterinių technologijų pagalba pateikiami ir seni dalykai šios amžiaus grupės vaikams atrodo daug patraukliau.