MetaiProjektasRėmėjas, finansuotojas
2018-2019 Sveikatos kultūros barometras“. Tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis, mokslo atstovais, padėti senėjančiai visuomenei ugdyti sveikatos kultūrą, didinti sveikatos raštingumą ir žadinti blėstančią atmintį, taip siekiant sumažinti socialinę, kultūrinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį bei užtikrinti užimtumą ir mokymosi visą gyvenimą galimybę. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“. 
2018-2019 Info paketas menininkams“. Tikslas – akcentuojant meno vadybos ir kt. informacijos, reikalingos menininkų sėkmingai veiklai kultūros ir meno lauke, reikšmę, pasiūlyti Klaipėdos miesto ir apskrities vyresnės kartos vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjams bazinių žinių paketą, taip padedant jiems sėkmingai įsitraukti į šiandieninę meno rinką ir veikti joje. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.
2018-2019 „Inovacijų laboratorija rytdienos kartai“. Tikslas – papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, mažinti vaikų ir jaunimo skaitmeninę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, ugdyti profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, skatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.
2018 Skaitymai teatro šviesoje“. Tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su teatro ir literatūros meno sritimis, šių meno sričių sintezę ir eksperimentines formas, įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie paauglių ir jaunimo kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“.

2018 Su/rasta Klaipėda“. Tikslas – aktualių ir patrauklių istorinių paskaitų bei ekskursijų ciklu supažindinti visuomenę su Klaipėdos miesto istorija, nuo mažens ugdant klaipėdiečių suvokimą, kodėl mums svarbus kultūros paveldas ir kaip turėtų būti jis saugomas. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, UAB „Mūsų laikas“.
2018 „Istorijos galiūnas“. Tikslas – surengti tematiškai aktualų ir kartu atraktyvų renginį – Šimtmečio paminėjimą, sutelkiantį įvairaus amžiaus Klaipėdos apskrities gyventojus ir užsienio lietuvių bendruomenės narius, paskatinant dar kartą pasigilinti į Lietuvos praeities istorinius įvykius ir įvertinti jų įtaką šiandienos gyvenimo būdui bei pasvajoti apie šalies ateitį. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.
2018 „Interaktyvi bibliotekos palapinė 3“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės paminėjimo renginių. AB „TELIA“, Lietuvos Jūrų muziejus, Lietuvos kultūros taryba.
2018 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2017“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2017 „STOP – knyga!“. Tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga, taip priartinant knygas prie žmonių. Klaipėdos miesto savivaldybė.
2017 „Nugalėk elektroninių paslaugų baimę“. Tikslas – pasitelkiant bendruomenę, įvairias institucijas skatinti vyresniojo amžiaus žmones aktyviau naudotis elektroninėmis paslaugomis, padėti nugalėti baimes, siekiant sumažinti kultūrinę, socialinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą bei mokymosi visą gyvenimą galimybę. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, dienraštis „Klaipėda“.
2017 „Medijos - kas, kodėl ir kaip?“. Tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus prasmingai, efektyviai, kūrybiškai naudotis ir kurti kokybišką tekstinį, vizualinį ir audiovizualinį turinį medijose, pasitelkiant kritinį mąstymą bei pagarbą autorinėms teisėms. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, KU Socialinių mokslų fakulteto Medijų laboratorija.
2017 Dingęs paveldas“. Tikslas – patrauklių istorinių paskaitų ciklu bei interaktyviomis ir inovatyviomis edukacijomis supažindinti jauną žmogų su jo gyvenamo miesto istorija bei ugdyti jo suvokimą, kodėl ir kaip turėtų būtį saugomas nekilnojamasis kultūros paveldas. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2017 Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2017 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2017 „Krašto ženklai“ Tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje. Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir UAB „Mūsų laikas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
2017 „Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai „O buvo taip...“. Tikslas - prasmingais, įdomiais bei įtraukiančiais renginiais, konkursais paminėti 2017-uosius Ievos Simonaitytės metus ir tokiu būdu siekti išsaugoti bei populiarinti Klaipėdos krašto įvairialypį kultūrinį bei literatūrinį paveldą. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
2017 „Interaktyvi bibliotekos palapinė 2“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės paminėjimo renginių. Klaipėdos miesto savivaldybė
2017 „Sulėkime skaityti į gūžtas“. Tikslas – patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio bendravimą. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2017 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2016“.  UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2016 „Pagauk bangą: įvaldyk naujas medijas“. Tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus efektyviai, kūrybiškai, prasmingai naudotis ir kurti kokybišką turinį skaitmeninėmis technologijomis, suvokti naujųjų medijų naudojimo priežastis ir analizuoti bei vertinti viešąją informaciją, pasitelkiant kritinį mąstymą. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016 „Kalbantys pastatai“. Tikslas – skleisti ir populiarinti skaitmenintas Klaipėdos miesto nekilnojamąsias kultūros vertybes bei jose gyvenusių/gyvenančių kultūros šviesuolių atminimą. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016 „Kitokia realybė bibliotekoje“. Tikslas – papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, mažinti jaunimo skaitmeninę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, ugdyti profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, skatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą. LR Kultūros ministerija
2016 „Gyvoji kraštotyra“. Tikslas – sudaryti sąlygas senjorams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūrinėje bei kraštotyros veikloje, fiksuojant autentiškus praėjusių laikų gyvensenos prisiminimus. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016   Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2016   Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2016 „Interaktyvi bibliotekos palapinė“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Bibliotekų metų paminėjimo renginių. Klaipėdos miesto savivaldybė, „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Baltic Pallets“, UAB „Verslo žinios“
2016 „Kultūros edukacija pajūryje vaikams ir suaugusiems“. Tikslas – sudaryti sąlygas Klaipėdos pajūrio gyvenviečių bendruomenėms ir pajūryje poilsiaujantiems miesto svečiams dalyvauti kultūrinėje edukacinėje veikloje, tokiu būdu biblioteką formuojant kaip traukos centrą. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016 „STOP – knyga!“. Tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga taip priartinant knygas prie žmonių. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016 „Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys“. Tikslas – patraukliais renginiais ir edukacija ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją įtraukiant šeimos narius į patirties dalijimąsi ir domėjimąsi skaitymo istorija. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2016 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2015“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2015 „Kibernetiniai karai“. Tikslas – patraukliomis jaunimui veiklomis ugdyti gebėjimus kritiškai vertinti bei analizuoti žiniasklaidos priemonėmis perduodamą  informaciją, atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę, tokiu būdu motyvuojant jaunus žmones aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2015-2016 „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“. Tikslas – bendromis kūrybinėmis veiklomis, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, suburti Klaipėdos miesto šeimas giminės istorijos fiksavimui ir tokiu būdu paskatinti daugiau laiko praleisti kartu. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai 2“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė.
2015 „Pas skaitytojus keliaujanti biblioteka“. Tikslas – inovatyviais būdais atverti bibliotekoje sukauptus informacijos lobius jaunimo tautiškumo, patriotiškumo, bendruomeniškumo jausmams ugdyti. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2015 „Jaunimo meninė saviraiška“. Projekto tikslas – ugdyti jaunimo kūrybiškumą, meninius ir bendruosius įgūdžius, sukuriant palankesnes sąlygas ir teigiamą aplinką socializacijai, formuojančiai kultūros ir meno vartotoją. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2015  Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2015 Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2015 Vaikų vasaros skaitymo programa „Biblioteka - privačių seklių biuras“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2015 „Biblioteka, burianti šeimą“. Tikslas – Klaipėdos miesto bendruomenės aktyvinimas, kultūros prieinamumo didinimas įtraukiant visą šeimą į edukacines, menines, kultūrines veiklas ir renginius bibliotekoje visus metus. Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
2015 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2014“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2014  Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2014 „Viskas apie jūrą – nuo vėtrungės iki stintos uodegos“. Tikslas – Lietuvos pajūrio kultūrinio identiteto saugojimas, ugdant vaikų ir jaunimo kultūros paveldo sampratą. Lietuvos kultūros taryba
2014 „Moksliukai – madingi: mokslinės literatūros bumas“. Tikslas – patraukliais renginiais jaunimui, aktyvinti mokslo populiarinimo literatūros skaitymą, pasitelkiant ne tik knygas, bet ir naująsias technologijas bei gerinti skaitymo prestižą. Lietuvos kultūros taryba, UAB „Verslo žinios“.
2014 „Išmok plaukti: informacinis raštingumas suaugusiems“. Tikslas – ugdyti suaugusiųjų gebėjimus išmaniai naudotis tradicinėmis ir naujomis visuomenės informavimo priemonėmis, kritiškai vertinti jų pateikiamą turinį, tokiu būdu užtikrinant aktyvų naujovišką ir saugų dalyvavimą pilietiniame gyvenime. Lietuvos kultūros taryba
2014 „Klaipėdos nekilnojamasis kultūros paveldas: realus ir virtualus“. Tikslas – puoselėti, atskleisti ir plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo naudą ir svarbą Klaipėdos bei globalinei bendruomenei, pasitelkiant kompiuterines technologijas, edukacines veiklas. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamentas
2014 „Skaitmeninės kompetencijos išmaniam bibliotekininkui“. Tikslas – skatinti bibliotekų darbuotojus būti varomąja pokyčių jėga žinių visuomenėje ir tapti veiksmingais informacijos išteklių bei paslaugų teikėjais, vartotojų švietėjais. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2014 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2013“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2013 „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“. Tikslas - moksleiviams ir pedagogams suteikti žinių apie svarbiausius interneto šaltinius, skirtus švietimui, mokymuisi ir studijoms, ugdyti gebėjimus naudotis elektroniniais katalogais. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2013 „Minime Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-metį“. Tikslas – aktualizuoti plačiajai visuomenei Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 1923 m. svarbą, istorinio laikotarpio ir aplinkos ypatumus, Klaipėdos krašto savitumą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2013 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2013 Vaikų vasaros skaitymo programa - žaidimas „Sveika vasara“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvos jūrų muziejus, svečių namai „Aismarės“
2013 „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – skaitome, matome, girdime“. Tikslas – populiarinti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus ir jų kūrybą. Kultūros rėmimo fondas
2013 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2012“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2012 „Skaitom lietuvių literatūrą! Pradedam nuo Maironio“, skirtas Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Tikslas – aktyvinti lietuvių literatūros skaitymą. Kultūros rėmimo fondas
2012 „Autorių teisės ir viešosios informacijos panaudojimas“. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2012 „Skaitymas – mūsų šeimos tradicija“. Tikslas - skatinti tėvus skaityti kūdikiams ir mažamečiams vaikams knygas bei suteikti žinių ir įgūdžių, kaip mokyti ir raginti vaikus skaityti. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2012 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2012 Vaikų vasaros užimtumo programa „Darbščiųjų rankų galia“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2012 Vaikų vasaros skaitymo programa - žaidimas „Myliu Klaipėdą“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, S. Jokužio leidykla - spaustuvė
2011 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2011“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2011 „Tavo kultūros metaduomenys“. Tikslas - kuo plačiau atskleisti kokias galimybes mūsų kultūros raiškai pasaulio tautų bendrijoje sudaro skaitmeninio kultūros paveldo turinys.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2011 „Klaipėdos meno bendruomenė. 1965 - “. Tikslas – surinkti ir išsaugoti dabartinės Klaipėdos meno pradininkų kūrybinį palikimą, populiarinti jų indėlį miesto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.Pilnatekstės duomenų bazės apie 4 Klaipėdos menininkus sukūrimas (Algirdas Bosas, Arūnas Sakalauskas, Angelina Banytė, Juozas Vosylius). Kultūros rėmimo fondas
2011 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2011 Vaikų vasaros skaitymo programa - žaidimas „Man vasarą miške patinka“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2011 Vaikų vasaros poilsio programa „Atradimų akademija“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2010 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2010“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 2010 Vaikų vasaros skaitymo programa-žaidimas „Čipolinas ir draugai“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2010 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2010 „Bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo skatinimas kuriant skaitmeninį turinį“. Projekto rezultatas – vaizdo filmas apie Girulių gyvenvietę „Pėdink į Girulius“. Projektas „Bibliotekos pažangai“ (M.ir B.Geitsų fondas)
2010 Vaikų vasaros dienos stovykla „Žaliosios pamokos Giruliuose“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2009 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2009“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2009 Literatūros skaitymai ir dainavimai. Kultūros rėmimo fondas
2008 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2008“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2008 Vaikų vasaros skaitymo programa „Pažinimo obuoliai“. Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir LR Kultūros ministerija
2008 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir skaitymo skatinimo programa „Pozityvus mąstymas - iš knygų“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, LR Kultūros ministerija
2008 Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa „Noriu kurti, mokausi kurti, kuriu“ Sukurtas forumas, kuris pasitarnaus kūrybinės vyresniųjų klasių moksleivių savirealizacijos plėtojimui, jaunimo kultūros idėjų banko kaupimui. LR Kultūros ministerija
2008 Vaikų socializacijos programa „Vaikų vasaros skaitymo stovykla“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
2007 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2007“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2007  „Klaipėdos krašto tautodailė ir dailės dirbiniai“.Virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija papildyta nauja tautodailės sekcija. LR kultūros ir sporto rėmimo fondas 
2007 Vaikų vasaros skaitymo programa „Skaitau - svajonių miestą statau“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2007 Vaikų vasaros poilsio socializacijos programa „Vaikų vasaros skaitymo stovykla“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  
2007 „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“. Modernizuojamas Melnragės filiale įsikūręs VIC. Aljansas „Langas į ateitį“, LR Vidaus reikalų ministerija, Europos Sąjunga. 
2007 Pilietinio ir tautinio ugdymo programa ir projektas „Išsišluokime kalbos šiukšles“. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 
2006-2007 Konkursas „Klaipėdos knyga - 2006“. UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
2006 Vasaros skaitymo programa „Pagauk žuvį“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
2006 Skaitymo skatinimo programa-žaidimas „Vaikai stebuklais auga“. LR Kultūros ministerija 
2006 "Vaikų vasaros stovykla 2006". Klaipėdos miesto savivaldybė 
2005 „Vaikų vasaros skaitymo stovykla - Vasaros dienos centras“. Klaipėdos miesto savivaldybė 
2005 „Etnokultūros paveldo sklaida bibliotekose“:Skaitymo skatinimo programa-žaidimas vaikams „Mes užaugom grožio karalijoj“.Naktinių skaitymų programa jaunimui „Linksmoji mitologija“.Renginių ciklas „Etninės ir kosmopolitinės kultūrų susiliejimas ir takoskyros“.

Klaipėdos apskrities viršininko administracija 

2005 „Veikli ilgaamžystė“.

LR Švietimo ir mokslo ministerijaŠiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje

2004 Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Seku seku pasaką“, skirta H.K. Anderseno 200-osioms gimimo metinėms pažymėti. Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
2004 „Nuo draudžiamo žodžio iki išlaisvintos minties“ (edukacinių renginių programa, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui). Klaipėdos apskrities viršininko administracija
2003 „Viešas interneto centras bibliotekoje“. Aljansas „Langas į ateitį“
2002-2003 „Europiečiai, arčiau Europos“. Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje
2002 „Klaipėdos miesto nekilnojamosios vertybės“ (skirtas Klaipėdos miesto 750-mečiui). Klaipėdos miesto savivaldybė
2002 „Viešas interneto centras Melnragės bibliotekoje“. Aljansas „Langas į ateitį“
2002 „Taikus internetas ir kompiuterinio raštingumo pagrindai vyresnio amžiaus žmonėms“. Atviros Lietuvos fondas
2001 „Bibliotekos modernizavimo plėtimas - naujos galimybės vartotojams“. LR Kultūros ministerija
2000 „Virtuali galerija Meno bibliotekoje“. Atviros Lietuvos fondas
2000 „Kurkime savo aplinką“. Atviros Visuomenės institutas
1999 „Mokykimės žaisdami“.
1999 „Vaikų biblioteka - vaikų informacijos, švietimo ir kultūros centras“. Atviros Visuomenės institutas
1999 „Fonoteka jaunimo bibliotekoje - kokybiškos audio/ video informacijos galimybė“. Atviros Lietuvos fondas
1998 „Interneto skaityklos kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. Atviros Visuomenės institutas ir Atviros Lietuvos fondas