Bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė

Turgaus g. 8, 91247 Klaipėda
tel. (8 46) 314720,
elektroninis paštas: b.lauciuviene@biblioteka.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, įkurta 1920 metais. Šiuo metu bibliotekoje yra 16 padalinių. Bendras bibliotekų plotas 3875 kv.m.

Misija - kurti modernias bibliotekas arti klaipėdiečių namų, kur lygios galimybės visiems vartotojams patogiai naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir viso gyvenimo mokymosi poreikiams tenkinti. Biblioteka atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams.

Statistika
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviesdama miestiečius naudotis dokumentais ir paslaugomis teigia: „Biblioteka – tavo vieta atnaujinti žinias". 24 tūkstančiai klaipėdiečių bibliotekoje per metus apsilanko 489 tūkst. kartų, jiems išduodama per 728 tūkst. dokumentų. Viešojoje bibliotekoje ir 13 – oje jos filialų sukauptas 350 tūkst. dokumentų fondas, sukurta 114 viešo interneto darbo vietų, suorganizuojama per 140 renginių. Knygų, periodinių, vaizdo ir garso dokumentų, kompaktinių diskų ir kitokių leidinių fondas yra papildomas ir atnaujinamas kiekvienais metais įsigyjant apie 18 tūkst. egz. naujų dokumentų. Mieste vis plačiau sklinda gandas apie biblioteką, kaip apie informacinio raštingumo mokymo centrą.

Biblioteka – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė. Nuo 1998 metų dokumentų komplektavimas, katalogavimas, tvarkymas, apskaitos procesai vykdomi LIBIS programoje. Nuo 2004 metų rugsėjo mėn. pradėtas diegti LIBIS skaitytojų posistemis. Veikia kompiuterinis katalogas http://katalogas.biblioteka.lt , kurio pagalba skaitytojai gali susirasti reikalingus leidinius, sužinoti kuriame bibliotekos padalinyje jis yra, užsisakyti juos ir nebūdami bibliotekoje. Vartotojai patys gali valdyti dokumentų grąžinimo terminą.

Bibliotekoje dirba 75 darbuotojai, iš jų 55 profesionalūs bibliotekininkai.

Trumpai apie bibliotekos veiklą:  http://prezi.com/6d0oks3d-3g1/klaipedos-miesto-savivaldybes-viesoji-biblioteka-2012/