Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka siekia kurti modernias bibliotekas arti klaipėdiečių namų, kur sukurtos lygios galimybės visiems vartotojams patogiai naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir viso gyvenimo mokymosi poreikiams tenkinti.

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (pdfm), patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T2-154.