Korupcijos prevencija siekiama didinti įstaigos vykdomų funkcijų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (KMSVB) ir jos padaliniuose pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

Atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui - KMSVB metodininkei Jūratei Skeiverienei tel. (8 46) 314725, el. paštu jurate@biblioteka.lt, pateikiant pranešimą adresu Turgaus g. 8, LT-91247 Klaipėda;
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333.

Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. KMSVB užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos tikslais.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimus galite pateikti ir anonimiškai.

Plačiau Antikorupcinio švietimo medžiaga

pdfm Įsakymas dėl korupcijos prevencijos 2018-2019 metų programos

pdfm Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018–2019 metais priemonių planas

pdfm Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2018–2019 metų programa

pdfm Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės

pdfm Bibliotekininkų etikos kodeksas