Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais    
2017 m.
IV ketvirtis
2018 m.
I ketvirtis
2018 m.
II ketvirtis
2018 m.
III ketvirtis
Direktorius  1005,00  1166,00 1166,00 1166,00
Direktoriaus pavaduotojas  981,00  1126,00 1126,00 1126,00
Dizaineris  625,00  649,00 649,00  649,00
Metodininkas  658,00  687,00 687,00   687,00  
Padalinio vedėjas  714,00  791,00 791,00  791,00 
Skyriaus vedėjas  732,00  803,00 803,00    803,00  
Vyriausiasis bibliografas  679,00  689,00 689,00   689,00 
Bibliografas  674,00  670,00 670,00  670,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
 635,00  679,00 679,00 679,00
Vyresnysis bibliotekininkas  591,00  616,00 616,00  616,00
Darbininkas  380,00  400,00 400,00  400,00
Kiemsargis  380,00  400,00 400,00  400,00
Valytojas  380,00  400,00 400,00   400,00